พา “ส้มจี๊ด” กับ “เขียวหวาน” ไปโชว์ตัวที่งานโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวะศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar