วิธีการตรวจเช็ค Mode ของ USB Wifi ว่าสามารถเป็น AP Mode ได้ไหม บน Raspberry Pi และ Linux distro อื่นๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar