เชียงใหม่เมกเกอร์คลับ จัดแข่งขัน Robot SURVIVAL! Race – วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2558

1 Response

  1. 20/03/2015

    […] Makers Party details link: http://www.cmmakerclub.com/2015/01/994 Party ticket reservation link: https://www.eventpop.me/e/46/makerparty SUMO robot battle registration link: http://www.cmmakerclub.com/2015/02/1076 Robot racing registertion link: http://www.cmmakerclub.com/2015/02/1136 […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar