ทดสอบใช้งาน Hardware SPI บนESP8266 กับ เขียน Arduino IDE + DW.miniESP+RC522

1 Response

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar