ทดสอบ ESP8266, จอ 2.8” TFT Adafruit ผ่าน SPI, บน Arduino IDE พร้อม Shield For ESP8266

1 Response

  1. 15/07/2015

    […] บทความ การสื่อสารแบบ SPI กับ จอ 2.8″ TFT Adafruit >>  อ่าน Click  […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar