การอ่าน และเขียน SD Card บน ESP8266

3 Responses

  1. ตรงบรรทัด SD.begin(4) ควรเปลี่ยนเป็น SD.begin(SS) ครับ เพราะว่า pinout ของแค่ละตัวอาจจะไม่ตรงกันครับ ถ้า GPIO4 ไม่ไปชนกับอุปกรณ์อื่นก็รอดไป แต่ถ้าชนก็จะมีปัญหาครับ

    ของผมเจอว่ามันชนกับ OLED SSD1306 บน nodeMCU DevKit v1 เพราะว่า pinmap ของ GPIO4 เป็นขา SDA ของ I2C ครับ

    ตัว SS มันถูก map มาใน config ของบอร์ดที่เราลงครั้งแรกกับ IDE ครับ จะค่อนข้างน่าเชื่อถือกว่า

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar