ซ่อม FT232 ด้วย Linux หรือ Raspberry Pi หลังจากโดนจับได้ว่าเป็น chip ปลอม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar