มาทำวงจรMPPT (Maximum Power Point Tracking) ที่ควบคุมกำลังไฟฟ้าของ Solar cell ที่จ่ายให้ Load ให้มีกำลังสูงสุดกันเถอะ

  • 18806085061_3dfe84977a_z
  • 18805978931_36ac9e6374_o

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar