การ Cross Compile Qt5 เพื่อรันบน Raspberry Pi – Part 1

9 Responses

 1. นิรันดร์ says:

  ข้อ 6. ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้นะครับ ใช้ตัวนี้แทนได้มั้ยครับ git clone git://github.com/raspberrypi/tools.git

  • นิรันดร์ says:

   หรือว่าตัวนี้ก็น่าจะได้ใช่ไหมครับ git clone https://git.gitorious.org/cross-compile-tools/cross-compile-tools.git

   • Chalumpol says:

    git clone git://gitorious.org/cross-compile-tools/cross-compile-tools.git

    ลองใช้ตัวนี้ดูครับ น่าจะผิดที่ลิงค์นิดๆหน่อยๆครับ

    ปล ขออภัยที่ตอบช้าครับ พอดีช่วงนี้ซ่อม 3D Printer เพิ่งเสด เพิ่งได้เปิดครับ

    หรือมีปัญหาก็สอบถามที่ Drago TR ใน Facebook ได้เลยครับ

 2. นิรันดร์ says:

  ข้อ 7. ผมใช้ตัวนี้แทนได้ใช่ไหมครับ git clone git://code.qt.io/qt/qt5git

  • Chalumpol says:

   git clone git://code.qt.io/qt/qt5.git ครับ ตัวเดียกันครับ ใช้ได้ ตามวิธีที่ผมให้เลยครับ

 3. nop says:

  ไม่สามารถติดตั้ง Plugin ของ tslib สำหรับทำ Touchscreen Ubuntu 14.04-2
  ./config ไม่ผ่าน

  • Chalumpol says:

   ./configure ./configure CC=/home/chalumpol/opt/gcc-4.7-linaro-rpi-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc CXX=/home/chalumpol/opt/gcc-4.7-linaro-rpi-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g++ –host=arm-linux-gnueabi –target=arm-linux-gnueabi -enable-static=yes -enable-shared=yes –prefix=/home/chalumpol/opt/tslib/build/

   ผมพิมพ์ ./configure 2 ครั้งครับ ขอเป็น

   ./configure CC=/home/chalumpol/opt/gcc-4.7-linaro-rpi-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc CXX=/home/chalumpol/opt/gcc-4.7-linaro-rpi-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g++ –host=arm-linux-gnueabi –target=arm-linux-gnueabi -enable-static=yes -enable-shared=yes –prefix=/home/chalumpol/opt/tslib/build/

   ขอบคุณครับ

 4. nop says:

  @ubuntu:~/rasp/tslib$ ./autogen.sh
  libtoolize: putting auxiliary files in `.’.
  libtoolize: copying file `./ltmain.sh’
  libtoolize: putting macros in `m4/internal’.
  libtoolize: copying file `m4/internal/libtool.m4′
  libtoolize: copying file `m4/internal/ltoptions.m4′
  libtoolize: copying file `m4/internal/ltsugar.m4′
  libtoolize: copying file `m4/internal/ltversion.m4′
  libtoolize: copying file `m4/internal/lt~obsolete.m4′
  libtoolize: Consider adding `AC_CONFIG_MACRO_DIR([m4])’ to configure.ac and
  libtoolize: rerunning libtoolize, to keep the correct libtool macros in-tree.
  plugins/Makefile.am:13: warning: ‘INCLUDES’ is the old name for ‘AM_CPPFLAGS’ (or ‘*_CPPFLAGS’)
  src/Makefile.am:23: warning: source file ‘$(top_srcdir)/plugins/linear.c’ is in a subdirectory,
  src/Makefile.am:23: but option ‘subdir-objects’ is disabled
  automake: warning: possible forward-incompatibility.
  automake: At least a source file is in a subdirectory, but the ‘subdir-objects’
  automake: automake option hasn’t been enabled. For now, the corresponding output
  automake: object file(s) will be placed in the top-level directory. However,
  automake: this behaviour will change in future Automake versions: they will
  automake: unconditionally cause object files to be placed in the same subdirectory
  automake: of the corresponding sources.
  automake: You are advised to start using ‘subdir-objects’ option throughout your
  automake: project, to avoid future incompatibilities.
  src/Makefile.am:27: warning: source file ‘$(top_srcdir)/plugins/dejitter.c’ is in a subdirectory,
  src/Makefile.am:27: but option ‘subdir-objects’ is disabled
  src/Makefile.am:31: warning: source file ‘$(top_srcdir)/plugins/linear-h2200.c’ is in a subdirectory,
  src/Makefile.am:31: but option ‘subdir-objects’ is disabled
  src/Makefile.am:35: warning: source file ‘$(top_srcdir)/plugins/variance.c’ is in a subdirectory,
  src/Makefile.am:35: but option ‘subdir-objects’ is disabled
  src/Makefile.am:39: warning: source file ‘$(top_srcdir)/plugins/pthres.c’ is in a subdirectory,
  src/Makefile.am:39: but option ‘subdir-objects’ is disabled
  src/Makefile.am:43: warning: source file ‘$(top_srcdir)/plugins/ucb1x00-raw.c’ is in a subdirectory,
  src/Makefile.am:43: but option ‘subdir-objects’ is disabled
  src/Makefile.am:47: warning: source file ‘$(top_srcdir)/plugins/corgi-raw.c’ is in a subdirectory,
  src/Makefile.am:47: but option ‘subdir-objects’ is disabled
  src/Makefile.am:51: warning: source file ‘$(top_srcdir)/plugins/collie-raw.c’ is in a subdirectory,
  src/Makefile.am:51: but option ‘subdir-objects’ is disabled
  src/Makefile.am:55: warning: source file ‘$(top_srcdir)/plugins/h3600-raw.c’ is in a subdirectory,
  src/Makefile.am:55: but option ‘subdir-objects’ is disabled
  src/Makefile.am:59: warning: source file ‘$(top_srcdir)/plugins/mk712-raw.c’ is in a subdirectory,
  src/Makefile.am:59: but option ‘subdir-objects’ is disabled
  src/Makefile.am:63: warning: source file ‘$(top_srcdir)/plugins/arctic2-raw.c’ is in a subdirectory,
  src/Makefile.am:63: but option ‘subdir-objects’ is disabled
  src/Makefile.am:67: warning: source file ‘$(top_srcdir)/plugins/tatung-raw.c’ is in a subdirectory,
  src/Makefile.am:67: but option ‘subdir-objects’ is disabled
  src/Makefile.am:71: warning: source file ‘$(top_srcdir)/plugins/input-raw.c’ is in a subdirectory,
  src/Makefile.am:71: but option ‘subdir-objects’ is disabled
  tests/Makefile.am:12: warning: ‘INCLUDES’ is the old name for ‘AM_CPPFLAGS’ (or ‘*_CPPFLAGS’)

  autogen แล้วขึ้นแบบนี้ครับ เป็นที่ version ของ ubuntu ไหมครับ complie บน 14.04-2 ครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar