การ compile mosquitto (mqtt broker) ให้รองรับ websocket และเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับ 1.4.2

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar