มาทำ Breakout ESP8266 ใช้เองกันเถอะ

1 Response

  1. 23/02/2016

    […] 4 ดอลลาร์ ก็แลกกับการไม่ต้องหาแผงวงจรเองและต้องบัดกรีขาที่แคบเพียง 2 มิลลิเมตรของโมดูล […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar