ระบบรายงานอุณหภูมิ และความชื้นผ่านไวไฟด้วย Espresso lite และ ThingSpeak

1 Response

  1. 07/06/2016

    […] หลังจากนั้น ให้เราไปทำการสมัครสมาชิกเว็บ thingspeak.com เพื่อให้เราสามารถนำค่า ต่างๆออนไลน์ได้นั่นเอง ซึ่งสามารถทำตามเว็บ >>> ระบบรายงานอุณหภูมิ […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar