การติดตั้ง ESP32 สำหรับ Arduino Core

2 Responses

  1. โอภาส says:

    ลองแล้วเมนู Tools, Boards ไม่มี Nano32 ให้เลือกครับ

  2. Supot Sawangpiriyakij says:

    ลองทำดูแล้วมันไม่ขึ้น board nano32 ไปขึ้น Electronic Sweetpea ESP320 แทน ไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ Github หรือเปล่า

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar