วัดระยะด้วยโมดูล Ultrasonic โดยใช้ ESP8266

3 Responses

  1. Phiyut Strp says:

    ถ้าใช้เซนเซอร์ 2 ตัวจะต้องแก้ไขส่วนตรงไหนหรอครับ

  1. 19/05/2017

    […] จากบทความที่แล้ว การใช้โมดูลอัลตรา… ซึ่งเป็นโมดูลวัดระยะยอดนิยมที่มีราคาถูก จะมีหน้าตาดังรูปด้านล่าง […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar