การเข้าถึง webserver ในตัว esp8266 จาก internet โดยใช้ ngrok แทน forward port และ dynamic dns

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar