มาลองเล่น 4.3inch e-Paper UART Module โดยใช้ PC เป็นตัวสั่งการทำงานกันครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar