Category: STM32

ติดตั้ง ARM Mbed CLI (Offline) บน Ubuntu 16.04.4

STMictoelectronics เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชั้นแนวหน้าอีกบริษัทหนึ่งของโลก ซึ่งผลิตบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่คุ้นเคยกันดี เช่น NUCLEO-F411RE หรือ ARM Cortex-M3 เป็นต้น สำหรับมือใหม่ผู้เริ่มต้นใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ NUCLEO เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ หรือนำไปใช้พัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ ในการเขียนโปรแกรมสำหรับบอร์ดเหล่านี้ สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์และคอมไพล์เลอร์ในการพัฒนาที่หลากหลาย ทั้งแบบมีลิขสิทธิ์เสียค่าใช้จ่าย (Commercial) และแบบฟรี หรือเป็นแบบ Open Source NUCLEO-F411RE บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM Cortex-M4 เบอร์ STM32F411RET6 ออกแบบให้มีขาใช้งานแบบบอร์ด Arduino และมีขาคอนเน็คเตอร์ตัวผู้ 19×2 จำนวน 2 แถว มาพร้อมส่วนดาวน์โหลดโปรแกรมและดีบั๊กเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต Mini...

Skip to toolbar