Sahasawas Kerdpong

  • การใช้งาน 3D Printer CMMC

    ขั้นตอนการใช้งาน
    -หาไฟล์ 3D ของสิ่งที่ต้องการพิมพ์

    -ใช้โปรแกรม Cura ในการแปลงไฟล์ 3D ให […]

Skip to toolbar