ช่องทางการสนับสนุน

องค์กร และหน่วยงานต่างๆ


10,000 บาท

สิ่งที่ได้รับ

  • โลโก้แสดงในงาน และสื่อประชาสัมพันธ์ของงาน MAKER PARTY @Chiang Mai

20,000 บาท

สิ่งที่ได้รับ

  • โลโก้แสดงในงาน และสื่อประชาสัมพันธ์ของงาน MAKER PARTY @Chiang Mai
  • พื้นที่ในการแสดงงาน 1.8 x 1.5 เมตร พร้อมโต๊ะ 1 ตัว

 30,000 บาท

สิ่งที่ได้รับ

  • โลโก้แสดงในงาน และสื่อประชาสัมพันธ์ของงาน Maker party @Chiang Mai
  • พื้นที่ในการแสดงงาน 1.5 x 1.5 เมตร พร้อมโต๊ะ 1 ตัว
  • สามารถจอง Talk Section  ได้ 1 ช่วง (20 นาที)

สำหรับเมกเกอร์

เราเปิดฟรีสำหรับเมกเกอร์ที่นำของติดตัวมาโชว์ด้วย แต่ถ้าต้องการพื้นที่เพิ่มในการจัดแสดงงาน ส่งอีเมลติดต่อมาที่ [email protected]

Skip to toolbar