Tagged: adc

การใช้ ESP8266 อ่านค่า Analog (ADC) อย่างง่าย

สวัสดี ผู้ที่กำลังอ่านครับ บทความนี้ เป็นบทความเกี่ยวกับการแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิตอลโดยใช้ ESP8266 โดย ESP8266 นั้นมีขาที่ใช่งานมีอยู่ 1 ขา 10bit นะครับ และ ESP8266 นั้นผมใช้ arduino ide ในการเขียนโปรแกรม 1. เปิดโค้ดตัวอย่าง AnalogReadSerial เลยครับแล้วแก้ 2. นำตัวต้านทานปรับค่าได้ มาต่อแบบนี้ ขอย้ำนะครับว่า ระดับแรงดันระหว่าง 0-1v นะครับถึงจะอ่านได้ครับ แต่ถ้าเกินได้ถึง 3.3v แต่เกินไปก็ได้ตัวเลขแอนะล็อกเท่ากับ 1023 เท่านั้น เพราะเหตุนี้มันได้แค่ 1v...

Skip to toolbar