Tagged: H-Bridge

การทำ Motor driver พร้อมการจำกัดกระแส ด้วย Arduino

มาแล้วจ้ามาแล้ว… ไดร์มอเตอร์ DC รุ่นจุ๋มจิ๋ม            เนื่องจากผมตั้งเป้าหมายในการทำ Project เป็นของชมรมสักอย่าง…สิ่งที่ผู้ใช้งานมีความต้องการ ในการใช้งานอย่างแพร่หลาย และ อัพเกรดให้มีความสามารถ หรือประสิทธิภาพที่ดีกว่า สิ่งที่มีขายตามท้องตลาด ผมจึงไปนั่งคิดนอนคิด อยู่หลายวัน ว่าอุปกรณ์อะไรเป็น ที่นิยมและมีความจำเป็น กับ เหล่า Maker สิ่งแรกที่ผมคิดถึงคือมอเตอร์ ทำหุ่นยนต์ต้องใช้ มอเตอร์ ทำรถก็ต้องใช้มอเตอร์ อะไรที่มันเคลื่อนไหวได้หัวใจหลักของมันก็คือมอเตอร์นั่นเอง… ผมจึงได้ไอเดีย…สร้างโมดูลขับมอเตอร์กระแสตรง และใส่ความพิเศษเข้าไป คือ เพิ่ม current sensor และ Microcontroller ในการควบคุมแบบ closed-loop...

Skip to toolbar