Tagged: nb-iot

มาเล่น NB IoT ให้สามารถคุยกับ ESP32 กันนะครับ

สวัสดีครับวันนี้ผมสอนการใช้ NB IoT กับ ESP32 นะครับ โดยในบทความนี้ผมจะให้บอร์ดทั้ง 2 บอร์ด สามารถคุยกันโดยใช้ขา SPI นะครับ ก่อนอื่นเริ่มจากการต่อฮาร์แวร์ก่อนนะครับ NBIoT : ESP32 –  3.3v :  3.3v –  GND : GND – IOREF : 5 v – 8 : rx2(16) –...

Skip to toolbar