Tagged: raspbian

ถ่ายภาพในปุ่มเดียว ด้วยราชเบอร์รี่พาย (Raspberry Pi)

สวัสดีครับ ผมชื่อ ภวัต แสงเดือน วันนี้ผมจะมาถ่ายภาพใน Raspberry Pi ด้วยก USB Cameraครับ อุปกรณ์ที่ใช้ Raspberry Pi (2 หรือ 3 ก็ได้) Keyboard Mouse USB Camera เราต้องรู้ตำแหน่งจีพีไอโอต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มทำ Examples น่ะครับ นี่คือตำแหน่ง GPIO ทั้งหมดครับ ขั้นตอนการทำ 1) ต่อปุ่มแบบนี้ครับ 2)   ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมต่าง ใน...

วิธีการตรวจเช็ค Mode ของ USB Wifi ว่าสามารถเป็น AP Mode ได้ไหม บน Raspberry Pi และ Linux distro อื่นๆ

ขั้นแรกให้ติดตั้ง iw ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install iw ให้ผลดังภาพครับ (ถ้าภาพไม่ขึ้น รอหน่อยนะครับ กำลังโหลดจาก facebook) เสร็จแล้วสั่ง sudo iw list แล้วเลื่อนหา **Supported interface modes ** จะให้ผลดังภาพครับว่าเป็น AP mode สำหรับปล่อย wifi ได้หรือไม่นะครับ

Skip to toolbar