Tagged: rst_info

วิธีการตรวจสอบ ESP8266 ว่าเกิดการ Reset และ Boot ขึ้นมาด้วยเหตุผลใด?

ในการเขียนโปรแกรมลงใน ESP8266 บางครั้งเราอาจจะมีความจำเป็นต้องตรวจสอบว่า ESP8266 ของเรานั้น Boot หรือ Reset ขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรกันแน่ ไม่ว่าจะเป็น Wake-Up ด้วย DeepSleep เสียบปลั๊กเปิดขึ้นทำงานเป็นครั้งแรก เกิดจากการกดปุ่ม Reset Software Reset ด้วย ESP.reset() หลายๆครั้งเราก็อาจจะเจอข้อความแบบนี้ครับ ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6) load 0x4010f000, len 1384, room 16 tail...

Skip to toolbar