Tagged: timer

ON-OFF Timer with Arduino

…สวัสดี วันสงกรานต์ครับ…. วันนี้ผมได้ลองใช้ Arduino ทำอุปกรณ์ ควบคุมการเปิด-ปิดปั้มน้ำ ตามช่วงเวลาครับ เนื่องจากการทำงานของปั้มน้ำปัจจุบันอาศัยการเปิด-ปิดแบบ manual บางครั้งไปเปิดแล้วลืมปิดบ้างทำให้ ปั้มน้ำไหม้ วันนี้เลยลองมาใช้ Arduino ทำตัวควบคุมแบบ  Auto กันบ้าง…

Skip to toolbar