Tagged: ttgo

วิธีการใช้งาน GY-MCU680 กับ ESP32

สวัสดีครับ…… ในบทความนี้ผมจะมาสอนการใช้ GY-MCU680 กับ ESP32 โดยรายละเอียดของเซนเซอร์ GY-MCU680 มีดังนี้ครับ ช่วงการวัดอุณหภูมิ: – 40 ° ~ 85 ° ช่วงการวัดความชื้น: 0% ~ 100% IAQ ช่วงการวัด: 0 ~ 500 การวัดความดันอากาศช่วง: 300 ~ 1100hpa ความถี่ตอบสนอง: เริ่มต้น 3 วินาทีในแต่ละครั้ง แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้: 3...

สอนใช้ ESP32 TTGO T-Beam (GPS)

สวัสดีครับ.. ในบทความนี้จะสอนเกี่ยวกับการใช้ GPS ของ ESP32 TTGO T-Beam ซึ่ง GPS Module จะ on board อยู่แล้ว ก่อนอื่นเปิดโปรแกรม Arduino ide ก่อนแล้วไปโหลด Library ตามลิ้งเลยครับ https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus จากนั้น copy code ไปใช้เลยครับ หน้าตาผลการทดสอบโปรแกรมจะประมาณนี้ครับ เสร็จแล้วก็เอาค่า latitude กับ longitude ไปหาใน google mapsg เลยครับ  ...

Skip to toolbar